Alapítványról

Az Alapítvány célja: egy különleges orvosi szolgáltatásokat működtető „Orvosi Ház” létrehozása, fiatal orvosok továbbképzésének támogatása, csatlakozás segítése az európai normákhoz.

Kiemelten kezeli mindazon gyógyítással kapcsolatos törekvések felkarolását, amelyek a magyar népi, nemzeti gyógyítási kultúrát előbbre viszik. Kiemelt szerepet szán a hazai és külföldi orvos képző intézetek munkájának összehangolására, nemzetközi együttműködések szorgalmazására.

A szervezt célja, hogy a fent felsorolt területeken:

  • tájékoztassa a családokat a fenntartható fogyasztás, lakhatás,  közlekedés, valamint az egészséges életmód terkintetében,
  • népszerűsítse a fenntartható éptészet, illetve energiahatékonyság lokális, regionális, illetve nemzetközi lehetőségeit, illetve erősítse ezek kapcsolatrendszerét,
  • kiemelje a helyben termelt élelmiszerek, illetve a zárt élelmiszer elosztási láncok megteremtésének fontosságát,
  • szakmai segítséget nyújtson önkormányzatoknak, térségi társulásoknak, gazdálkodó és civil szervezeteknek ahhoz, hogy jó, szakmailag megalapozott dönéseket hozhassanak a környezetvédelmi problémáik megoldásához, fejlesztései eképzeléseikben érvényesüljön az erőforrás hatékonyság alapelve,
  • gyűjtse az ötleteket, elképzeléseket: ezek megalósításához segítséget nyújtson az ötlet születésétől a megvalósulásig,
  • az egyesület fontos területnek tekinti az önkormányzati döntéshozók, az itt tevékenykedő apparátussal kapcsolatos tudatformálási tevékenységeinket, szakmai felkészítését.